1-ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI
Ticari Ünvanı: AKTİF TİCARET DESTEK ÜRÜNLERİ
Adresi: ANAFARTALAR MAH. ÇANKIRI CAD. NO:45 İÇ KAPI NO: 229 ALTINDAĞ/ANKARA
Telefon: 0543 290 97 27
Satıcı V.K.N : 0470244007 – KIZILBEY
Satıcı E-Posta Adresi : destek@vitbalance.com.tr

ALICI

Adı Soyadı:

Firma Adı:

Adresi:

Telefon:

E – Posta:

1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

2. SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve turu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, , kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.

(Burada ürün görseli, ürünün adı, temel nitelikleri, satış bedeli bulunmalıdır.)

TUTAR :……………………… TL

İndirim Toplamı :………………………..TL

KDV :………………………… TL

KargoTutarı :………………………..TL

TOPLAM :…………………………. TL

  • Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
  • Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Mücbir sebep hali hariç Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

4. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu durumu teslimat öncesinde bildirmesi halinde bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Kargo masrafı ürün bedeline dahil değildir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. ÖDEME ŞEKLİ

Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ YA aittir. ALICI ödemeyi kredi kartları, debit kartlar, Havale, EFT ve kapıda kredi kartı ödeme yöntemiyle yapabilir.

6. CAYMA HAKKI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

Tüketici (ALICI), 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesin’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.vitbalance.com.tr ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Alıcı işbu sözleşmenin akdedildiği tarihte satıcı tarafından cayma hakkının mevcudiyeti ve süresi hakkında detaylı bilgilendirmenin doğru ve eksiksiz olarak kendisine yapılmış olduğunu açıkça taahhüt etmektedir. Alıcı, süresi içinde ve kendisine yapılan bilgilendirme doğrultusunda cayma hakkını kullanmaması halinde işbu hakkını kaybedecek ve bu haktan faydalanamayacaktır.

Satıcı, üründe olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanımı olduğunu tespit ederse, ürünü almaz ve bedeli iade etmez. Bu halde Alıcı’nın cayma hakkı bulunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kutulu bir ürünse, ürün kutusuyla ve içinden çıkan garanti belgesi vs. belgeleri ile birlikte iade edilecektir.

Ürün iadesi (cayma hakkı) kullanılması için, öncelikli olarak müşteri hizmetlerine aşağıda bilgileri yer alan adres ve e­mail bildirimde bulunulmuş olması şarttır.

Adres: ANAFARTALAR MAH. ÇANKIRI CAD. NO:45 İÇ KAPI NO: 229 ALTINDAĞ/ANKARA

E-mail: destek@vitbalance.com.tr

Ürünün iade olarak gönderilmesi bilgisi, SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. Bu görüşmeden sonra Alıcı, iade formu ile birlikte adrese teslimatı yapan Kargo şirketi ile ürünü, (promosyona hak kazanılmış ise, satışa konu edilmiş ürünün veya verilen siparişin mütemmim cüz’ü niteliğindeki promosyon ürünü), ürünün asıl faturasını ve kargo teslim tutanağı örneğini Satıcı’ya cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya yöneltildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ulaştırması gerekmektedir. Kısmi veya tam iade hali, promosyon koşulunu değiştirmiş ise, bu durumda promosyon ürün de iade edilmelidir. Promosyon ürün iade edilmez ise, SATICI tarafından normal satışa konu edilerek müşteriye fatura edilir ve isabet eden bedel tahsil edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Şu kadar ki,

7.1 Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler iade edilemez.

7.2 Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler iade edilemez.

7.3 Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.

7.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

7.5 Basılı ve baskılı ürünler (Kitap, kartvizit, broşür, ilan vb) iade edilemez.

7.6 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler iade edilemez.

7.7 Her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri iade edilmez.

7.8 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde iade yapılmamaktadır.

7.9 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan işlere ait hizmetler iade edilemez.

7.10 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürün ve hizmetler iade edilemez.

7.11 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce müşterinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler iade edilemez.

7.12 Satın alınan yazılım ve/veya oyun CD’si ile beraber satılan ürün paketlerinin içindeki yazılım/oyun CD’sinin açılması halinde cayma hakkı kapsamında iade edilemez.

7.13 Kurulum gerektiren ürünler mutlaka Yetkili Servis tarafından açılmalı ve kurulumu yapılmalıdır. Yetkili Servis dışında açılan ürünler garanti kapsamı dışında kalabilmektedir. Servis kurulumu esnasında üründe sorun tespit edilirse tutanak ile değişim/iade işlemleri yapılabilmektedir.

7.14 Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (kozmetik, kulaklık vb) ürünler  iade alınamamaktadır.
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Telefon kontör siparişleri

Bu nedenle olası bir mağduriyete mahal vermemek adına, bahsi geçen ürün ve hizmetlerin alımında belirtilen düzenlemelere çok dikkat edilmelidir.

8. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

9. YETKİLİ MAHKEME

Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.vitbalance.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca, şikayet başvurularınızı doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).

10. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Onaylanma Tarihi:
IP Adresi:
Onay Kodu: